Een reactie op het levende bewijs van mijn punt

Mijn reactie op het grove stuk van Dekker die moedwillig mijn woorden verdraaid om zich daarna te hullen in “ Ik ben wit en Sno heeft net mij buitengesloten” aan de hand van zijn zelf verzonnen conclusies was in eerste instantie gewoonweg schok.

Ik schrijf een stuk over hoe de mensen die racisme ervaren niet aan het woord gelaten worden, waarna Dekker daaruit haalt dat ik dus vind dat witte mensen nooit iets mogen zeggen. Ik schrijf een stuk over hoe er witte mensen zijn die aan de haal gaan met argumentaties van POC, maar daar gaat hij niet op in, het gaat erom dat hij zelf verzint dat ik alle witte mensen over 1 kam scheer. Dit is wat er continu gebeurt in dit debat, er wordt derailed, derailed en nog eens derailed. Derailment aan de hand van dingen die ik gewoonweg niet gezegd heb, want dat maakt het klaarblijkelijk extra kek. Het feit dat ik nu een stukje moet gaan schrijven naar aanleiding van Dekkers’ stuk is precies wat er mis is. Het gehele stuk wat hij geschreven heeft is een uiting van datgene waar ik tegen ageerde en juist het probleem wat ik aanstipte. Het wordt dus weer 1 groot “ het gaat niet om mensen die het zelf meemaken, het gaat om mij” ding.

Dekker schrijft dat hij tegen racisme is, hij laat echter een opiniestuk zien van zijn hand uit de Volkskrant waaruit blijkt dat ook hij shopt in wat wel en niet racistisch ‘is’ , racistische uitspraken goedpraat en daarna nog een beetje wijst naar de mensen die iets zeggen over voorgaande racistische uitspraken. Hij stelt letterlijk “Hebben we soms niet eerder te maken met overgevoeligheid dan met racisme”, doorgaand op de visie dat mensen die racisme ondervinden niet zelf daartegen dienen te ageren maar dat mensen die het niet zelf meemaken het beter weten. Geloof me, dit is niet erg vernieuwend, het gebeurt al honderden jaren. Wat hij doet, en dat gebeurt vaker in deze racismediscussie, is opeens een last neerleggen bij de mensen die tegen racisme ageren. Zij zijn eigenlijk zelf de racisten. Het maakt voor hem geen donder uit dat racisme met machtsstructuren te maken heeft en dat die macht bij de dominante, witte, groep ligt. Nee, de niet-dominante groep, dat zijn de racisten. Degene die het racisme zelf ervaren, dat zijn de echte racisten. Het is gewoonweg absurd dat dit gedachtegoed het heel goed doet in Nederland. Zijn stuk zal dan ook zeker weer een geruststelling zijn voor velen dat ze niet hoeven na te denken over wat er frappant is aan dit debat maar zich vooral bezig kunnen houden met Ramona Sno en wat er is met is met Sno en de toon van Sno en nog meer interessante weetjes over Sno.

Het is ook heel frappant dat Dekker niet echt ingaat op mijn stuk maar daarna toch een aantal punten formuleert alsof die daadwerkelijk ingaan op wat ik gezegd heb. Ik zal ze toch kort beantwoorden. Dit laat meteen weer iets zien, namelijk hoe ik dus geacht word in te gaan om dingen die ik niet zo gezegd heb omdat Dekker vindt dat hem als witte man onrecht is aangedaan. En dit alles omdat ik stel dat POC meer het woord moeten krijgen in een discussie die gaat over hun sociale uitsluiting).

  1. Ik stel ook niet dat alle witte mensen tegen racisme zijn omdat ze het hip vinden. Ik stel dat er in de media diverse mensen, waaronder Dekker zelf, doen alsof ze tegen racisme zijn, dat daarna bagatelliseren en daarna het debat de kant op werken die zij willen. Het racisme dat ik ondervind is dus van ondergeschikt belang, het gaat om het racisme waar Dekker het over wil hebben (want wat Gordon doet is totaal niet racistisch?). Er zijn diverse mensen, ik noem een Han van der Horst, die beweren tegen racisme te zijn maar in de Zwarte Pieten-discussie laten zien dat zij die manifestatie van racisme gewoonweg niet willen erkennen als racisme, want “daarom”, en ondertussen wederom bepalen waar het wel en niet over dient te gaan en wat we wel en niet als ‘echt’ racisme dienen te beschouwen.

  2. Het feit dat we een discussie gaan voeren over of institutioneel racisme wel of niet bestaat is vrij tekenend. Op Joop.nl heeft onder andere Zihni Özdil vrij veel geschreven over institutioneel racisme, bronnen aangedragen zoals het ECRI-rapport, hele betogen gehouden over wat er misgaat. Maar nee, hier moeten we ~discussies~ over gaan voeren. De grondwet erbij halen en de praktijk negeren is erg gemakkelijk. Dat ‘allochtonen’ zwaarder en langer gestraft worden voor dezelfde misdrijven als ‘autochtonen’ berust vast op toeval. Verder,de grondwet heeft het niet over racisme, maar over discriminatie. Deze zaken zijn gerelateerd maar niet hetzelfde.Het is nogal apart om zelf te stellen dat we het over discriminatie moeten hebben (een uiting) in plaats van een systeem (racisme).

  3. Hier stelt Dekker te weten waar het om gaat. Dit is uiteraard niet problematisch om te stellen dat hij wel weet waar het over gaat, en ik, als degene die de uitsluiting ondervind niet. Het stukje over wat ik zou moeten begrijpen betreffende Dekker’s hoop is totaal uit de lucht gegrepen en extreem paternalistisch opgesteld. En voor de goede orde, het stuk over Gordon en dit laatste stuk op Joop.nl laten vooral zien dat Dekker het debat graag centreert rondom hem, en niet dat hij aan de ‘goede kant’ staat. Hij downplayt racisme en besluit eigenhandig wat wel en niet belangrijk zou zijn in dit debat ondanks dat er talloze mensen zijn die het ondervinden die daar anders over denken. Hier is echter geen plaats voor in de mainstream media, en Dekker heeft net gelukkig weer een plaats opgeëist voor zichzelf, want dat is uiteraard belangrijker.

  4. In een samenleving waarin we zijn onderverdeeld in termen als ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’, inclusief de negatieve connotaties van het woord allochtonen, zal ik proberen dat woord veelal te vermijden. Dat erover gevallen wordt als ik een term gebruik die door donkere mensen zelf in het leven is geroepen omdat andere terminologie hen ongemakkelijk deed voelen is daarom vrij absurd. Wederom wordt er gedaan alsof ik degene ben die een onderscheid maak, terwijl we in een samenleving leven die doordrenkt is van dat onderscheid en daarmee continu aan de haal gaat om systemische onderdrukking maar te blijven reproduceren. Het is uitermate grof en walgelijk dat Dekker mij beschuldigt van het maken van een onderscheid en het in stand houden van een onderscheid alwaar ik in een maatschappij leef die dagelijks dat onderscheid gebruikt om POC (waaronder ikzelf) tegen te werken. Het riekt naar ‘we zijn allemaal mensen, ik zie geen kleur’ om dat onderscheid te ontkennen, en daar heb ik totaal geen behoefte aan.

Daarna komt er nog een stuk over hoe Dekker de beste oplossing kennelijk denkt te weten voor een probleem wat hij niet aan den lijve ervaart en zelfs in de media heeft gereduceerd tot ‘ is een grapje’.

Ook heb ik niet gezegd dat mensen omdat ze wit zijn, frappante intenties er op nahouden. Maar het bekt kennelijk wel leuk aan het einde om te doen alsof dat mijn boodschap was.

De titel en het einde van het stuk zijn ronduit beledigend met een raciale lading die Dekker gebruikt om even te laten zien dat zogenaamde grapjes met racistische connotaties best leuk zijn. Ik vind het grof en kwetsend.

PS Het feit dat Dekker na een stukje over dat POC geen platformen krijgen, besluit dat hij zelf een heel artikel gaat schrijven om precies dat te doen waar ik tegen ageer is tekenend.

PPS Het absurde argument dat ik iets tegen witte mensen heb , wat nu de hele tijd mijn kant op gegooid wordt door mensen door mijn eerste artikel is en niet waar, en doet niet ter zake. Het is op de vrouw spelen door mijn woorden te verdraaien en daarna een hele discussie te gaan houden over hoe ik witte mensen kennelijk haat.

Advertisements

One comment

  1. Zeer spijtig dat mevr Sno zo aangevallen word en in een hoekje word gedrukt,t liefst wil men haar de mond snoeren omdat ze een vinger op de ‘zere’ plek legt, t is zo verschrikkelijk vermoeiend dit soort reacties dat ik er alleen maar heel veel respect voor op kan brengen dat mevr Sno doorgaat met haar mening uitten en ook doorgaat met feiten aangeven,zij is allerminst racistisch en komt altijd op voor mensen in alle ‘soorten en maten’ en ook voor dieren. Mevr Sno houd moed en blijf sterk,ik zou graag willen zeggen dat alles goed komt maar helaas kan ik dat niet,blijf geloven in jezelf wat men ook zegt tegen of over je.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s